Antivåld och evangeliet

Introduktion:

“Most people are better than their theology. Remember to listen for the murmurs of their hearts and not the foolishness of their minds. These things are often born out of fear, but perfect love drives out fear.”
—David Goa (via Brad Jersak)

Min goda och jättefina vän Rickard Sallander frågade mig idag vad mina tankar är om bibelstycket:

5 mos 25:11-12: ” Om två män slåss med varandra och den enes hustru kommer för att hjälpa sin man mot den andre när denne slår honom, och hon räcker ut sin hand och griper tag i hans könsdelar, då ska du hugga av hennes hand och inte visa henne någon skonsamhet.”

För att besvara denna frågan så tänkte jag ge min tolkning av GT:s våld och hur jag tolkar skriften. Detta är för att det finns extremt många ställen i GT som är extremt våldsamma och som de flesta pastorer idag helt ignorerar. Svaren man brukar ge till nyfrälsta ungdomar som precis läst någon hemskt text i GT är ”det var under det gamla förbundet, Gud handskas inte med mänskligheten på det sättet längre”. Även då det är ett bättre svar än att ”klart Gud använder våld och dödar allt och alla”. Så är det fortfarande inte ett tillräckligt bra svar. Ungdomar idag lär sig i skolan att tänka och studera på ett nyanserat sätt. De lär sig att tänka självständigt och fritt. Sanningen är att jag vet allt för många ungdomar som till och med tappat tron på grund av våldet de ser i GT. Jag har haft ungdomar som kommit till mig och sagt ”jag vill lovsjunga Jesus, han gillar jag. Men jag vill inte tro på och följa Gud. Han verkar inte vara en bra person”. Och kan vi döma dem? Med tanke på allt det våld som finns i GT och med tanke på hur mycket dålig teologi vi har i Sverige som målar upp Fadern som en Gud som är blodtörstig och måste straffa allt och alla för att ens kunna förlåta eller lägga ner sin vrede och sitt agg? Egentligen låter det mer som en hednisk Gud än den Guden vi ser i Jesus Kristus.

Saker vi måste tänka på när vi läser GT är:

1. Teologi är inte att man läser en vers och bygger all sin teologi på det. Teologi handlar om att zooma ut och se helheten av skriften. Med detta blogginlägg vill jag visa på en kristocentrisk läsning av gamla testamentet. Det vill säga en läsning som är centrerad i Jesus Kristus. Det är dessutom viktigt att komma ihåg att allt handlar om Jesus Kristus och hela gamla testamentet är en skugga av Jesus och den nåd av förbund som han skulle upprätta i sig själv; i sin hypostatiska enhet.

2. Det finns en rad olika sätt att tolka GT rent historiskt:

 • Mycket av våldet i GT kan vara antropomorfism vilket innebär att det speglar profeternas felaktiga syn på Gud.
 • Endel teologer hävdar att våldet måste förstås i kontexten av frälsningshistorien. Det vill säga Gud använder våld för att få sin vilja skedd vilket är till slut Jesus. (Men jag anser att det blir konstigt att använda våld för att sedan kunna predika antivåld?)
 • Det finns de som i kyrkans historia valt att läsa texter av våld allegoriskt. Det ska inte tolkas bokstavligt. Utan finns en andlig mening bakom allt.
 • Det finns de som utgår från NT och betonar Guds kärlek och trofasthet. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och menar att såna dunkla texter i GT ska tonas ner, för de är svårbegripliga. Uppenbarelsen är progressiv, det blir ljusare och ljusare.
 • Det finns Gnosticismen, som menade att GT och NT har två olika gudar. Naturligtvis otänkbart.
 • Luthers tänk, vi förstår inte, vi lyfter på hatten och går vidare till evangeliet.
 • En sjunde finns bland en del judiska rabbiner. De har inte samma ljusa Gudsbild som vi har. Vilket inte är så konstigt med tanke på de GT texter som finns. Inte konstigt att fariséerna väntade på en krigsherre. Med tanke på det våld som finns i GT.

Men Jesus valde att komma på en åsna i ödmjukhet för att uppenbara vår treenige Gud.

Kapitel 1: Problemet med våld.

”The God of the Old Testament is arguably
the most unpleasant character in all fiction:
jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak;
a vindictive, bloodthirsty, ethnic cleanser;
a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal,
filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic,
capriciously malevolent bully.” – Richard Dawkins

Bibeln hävdar att hela skriften är utandats av Gud (2 Tim 3:16). Ändå ser vi ställen i GT som hävdar att Gud utan barmhärtighet skulle förgöra varenda medlem av midjaniterna förutom de oskulda flickorna som Israeliska soldater kunde njuta av i form av krigsbyte (4 Mos 31:1-17). Jag tror det är viktigt att ta ett steg tillbaka och tänka objektivt på denna text. Om du som kristen läste detta i en hednisk ”pagan” text eller i koranen, skulle du som kristen tveka en sekund på att kalla detta för groteskt eller omoraliskt? Men eftersom vi läser detta i vår heliga bok så är det helt plötsligt inte groteskt och helt plötsligt inte omoraliskt? Vi säger antingen att det var Guds perfekta plan eller försöker vi rättfärdiga våldet. Att jag som skribent ens vågar kalla detta för vad det är… Gör nog att många alla redan vill lägga mig i facket av en villolärare och sluta läsa detta blogginlägg. Men frågan är då. Hur ska vi läsa denna gamla testamentet och fortfarande hålla oss till 2 Tim 3:16? Hur ska vi tolka skriften utan att gå in i någon form av liberalism? Mitt svar kommer vara Jesus Kristus men vi kommer till det senare i blogginlägget.

Men jag tror det är viktigt att försöka föreställa sig dessa event. Ofta när vi läser dessa event så läser vi det utan några känslor, nästan lite stoiskt och bibeltrogna kristna som vi är försöker vi läsa allt bokstavligt. Bara detta är ett problem att vi läser allt bokstavligt, både för att urkyrkan nästan aldrig gjorde det. Men också för att det inte finns någon annan folkgrupp i världen förutom möjligtvis radikala isis krigare som läser en skrift bokstavligt även när skriften är skriven kanske på ett poetiskt sätt eller skriven i metaforer och symbolism. Ändå är vi; speciellt i Sveriges frikyrka extremt snabba med att läsa bibeln på ett bokstavligt sätt. Men vem i sitt rätta förstånd läser poesi bokstavligt? Eller symbolism bokstavligt? Eller en metafor bokstavligt? Självklart läser man poesi som poesi, man läser symbolism som symbolism och metaforer som metaforer. Detta kanske inte borde ses som ”rocket science”. Men det är uppenbart att det är något som är värt att peka ut.

Nu kanske ni undrar varför jag ens ifrågasätter dessa saker? Varför inte hålla mig till att Gud handskades med människor på ett sätt i GT och på ett annat sätt i NT? Hur vågar jag ens ifrågasätta dessa saker? Jo om vi läser i 1 Mos 32:24-32 ser vi att Jakobs namn blev ändrat av Herren till Israel eftersom att han vågade att brottas med Herren om något. Det är därför bibliskt att brottas med Herren över saker.

De problem vi möts av är:

 1. Ontologi – Vilket handlar om Guds natur. Min gode vän Dr. C. Baxter Kruger som är i modern tid världens största treenighetsteolog åtminstone i den västra kyrkan. Förklarade för mig att ontologi handlar om att natur. Han fortsatte och förklara att Gud i sin natur agerar enbart efter vem han är. I nya testamentet ser vi tre substantiv av vem Gud är vilket är; Liv, Ljus och Kärlek. Kruger förklarade att enbart en person med en fallen natur eller en person som tror eller lever i en lögn; en illusion skulle agera på ett sätt som går emot sin ontologiska natur. Gud agerar därför inte efter död för om Gud agerade i att döda så skulle han ha en fallen natur rent ontologiskt och det är inget annat än villolära. Gud är liv och han skiljer sig från oss människor på det sätt att Han är liv och agerar efter vem Han är i sin ontologiska natur. Gud dödar inte då Gud inte är död. Det är ändå rätt så fantastiskt hur vi lyckas sätta satans attribut och karaktärsdrag som kommer för att döda, stjäla och förgöra på Gud.
 2. Jesus Kristus är den perfekta manifestationen och uppenbarelsen av Gud. Detta är rätt så svart-vitt. Antingen är Jesus Kristus den perfekta uppenbarelsen och manifestationen av Gud och då ser vår heliga treeniga Gud ut som Jesus. Eller ser Gud ut på ett annat sätt än Jesus och då är inte Jesus längre den perfekta manifestationen och uppenbarelsen av Gud och då är inte längre Jesus Guds ultimata Ord; Logos. Men att läsa bibeln på det sättet är att läsa GT på ett icke nytestamentligt sätt. Men vi kommer in på detta mer senare.
 3. Om Gud löser problem genom våld och vi ska följa Guds exempel. Då kan vi rättfärdiga våld också. Jag som reformerad bibeltrogen kristen som dessutom är relativt konservativ av mig har under större delen av mitt kristna liv rättfärdigat våld. Samtidigt som jag halvt har tagit Jesus anti-våld seriöst i min egna personliga resa med Gud så har jag rättfärdigat statens våld. Nästan som att detta skulle vara moraliskt och accepterat av Gud. Min resa började ändras när jag började studera lite extra om andra världskriget. Ett krig jag under större delen av mitt liv varit intresserad i att läsa om. Hur lyckades Hitler få med sig så många att kriga för honom? Sanningen är att större delen av Hitlers trogna soldater var kristna och Hitler tog hjälp av Martin Luthers bok ”on the Jews and their lies” vilket är en bok som uppmanar att döda judar, bränna deras böcker och byggnader. Större delen av Hitlers soldater var vatten döpta pånyttfödda kristna som valde att följa Hitler och statens pliktetik över Jesus antivåld som en pliktetik. Vilket resulterade i att flera miljoner blev dödade. Man brände ner kyrkor i andra länder och dödade andra kristna. Det faktum att vi kristna under andra världskriget rättfärdigade våld ledde till att andra bröder och systrar blev mördade. Det ledde till att vi brände ner och förstörde andra kristnas byggnader där åratal av lovsång hade skett till Jesus. Detta är något som inte längre går att rättfärdiga. Detta är inte Jesus-likt och detta är inget som vi kristna kan stå för.
 4. Rent pliktetiskt. Vilket handlar om att vi ska följa vår plikt för att leva moraliskt. Frågan är då… Vad är vår högsta plikt? Är det att följa staten? Bibeln säger ju trotts allt att Gud har utvald våra ledare i våra länder och att vi ska följa dem och be för dem? Är det inte moraliskt att kriga för vår stat då? Eller är vår högsta plikt att följa Jesus antivåld? Men om då Gud löser problem genom våld och tillåter krig och våld där Gud till och med själv befaller våld och utför våld själv i GT. Ska vi inte följa det exemplet då och göra likadant själva?Jag vill att du som läser detta försöker tänka dig in i en judisk soldats sinne och upplevelse. Tänk dig att profeten du ser upp till och som du tror hör Guds röst ordagrant uppmanar dig till att förgöra ett helt folkslag och inte visa barmhärtighet över någon. Tänk dig att du rycker då ut i krig. Du hör skrik, barn som gråter. Svärd som klyver skallar och kvinnor som gråter. Du upplever hur adrenalinet pumpar genom din kropp och du springer in i ett tält. Där ser du en kvinna gråtandes med sitt nyfödda barn. Du vet att du ska döda kvinnan och barnet med ditt samvete greppar tag ditt hjärta och du tänker. Detta kan inte vara rätt. Kan du då tänka dig Jesus komma fram till dig med en djup pedagogisk röst. Där Jesus sätter sin hand på din axel och säger ”min älskade son/dotter, skär av halsen på kvinnan och på barnet och penetrera skallen med ditt svärd för att inte visa någon barmhärtighet”. Sanningen är att du troligtvis inte kan tänka dig Jesus säga detta.

  Problemet med att du inte kan tänka dig Jesus säga detta är att då går du emot vad GT hävdar att Gud befallde de Israeliska soldaterna att göra genom sina profeter. Problemet är också att vi helt plötsligt står här med två olika bilder av Gud. En vi ser i Gud i GT och en vi ser i Jesus i NT. 5 Mos 7:2-3 är trotts allt väldigt tydligt över detta när det står ”…du skall icke sluta förbund med dem eller visa dem nåd.”

  Moses fortsätter i 5 Mos 20:16-17 och säger: ”Men i de städer som tillhör dessa folk och som Herren, din Gud, ger dig till arvedel skall du inte låta något som andas få leva. Du skall ge dem till spillo: hetiterna och amoreerna, kananeerna och perisseerna, hiveerna och jebusiterna, så som Herren, din Gud, har befallt dig,”

  GT upphör inte här i att beskriva saker som egentligen inte går att rättfärdiga. Profeterna till och med hävdade att Gud gör så att föräldrar äter sina egna barn och barnen börjar äta sin egna föräldrar (Exod 5:9–10; Lev 26:28–29; Jer 19:7, 9; Lam 2:20). Kan ni tänka er det trauma som barnen och föräldrarna fick gå igenom om de ens överlevde detta? Om det nu vore så att Gud själv gjorde så att föräldrarna åt sina egna barn och barnen åt sina egna föräldrar?

  GT till och med beskriver hur Gud utför aborter i Hosea 13:4, 6, 9, 16. Hur ska vi som kristna ens läsa detta ordagrant och hävda att vi är mot aborter och död då vår Gud är liv. När Gud själv utför aborter på kvinnor som straff? Om vi nu ska följa Guds exempel. Borde vi inte också då vara för aborter? Om vi nu ska läsa allt våld i GT som något som faktiskt skedde eller något som vi idag ska följa. Hur ska vi vara mot abort?

  Kapitel 2: Problemet med lagen.

  Enligt lagen så skulle Israeliterna döda äktenskapsbrytare (3 Mos 20:10), de som begår otukt (3 Mos 21:9), syskon som hade sex med varandra (3 Mos 20:14), eller har sex med sin svärdotter (3 Mos 20:17), eller har sex med djur (3 Mos 20:15-16), så skulle de alla bli dödade. En del av dessa saker kanske en del konservativa kristna som är för våld anser borde bli straffat med döden. Då man anser att de har brutit mot Guds heliga lag och gjort något omoraliskt. Problemet blir i 3 mos 21:9 som hävdar att om en prästs dotter har sex innan äktenskapet så skall man döda dotter genom att elda upp henne levande, inte på grund av att hon syndat eller brutit mot lagen utan för att hon inte har hedrat sin fader? Detta innebär att profeterna menar på att Gud är för hederskultur. I den heliga lagen så finns det alltså hederskultur, något som kristna ofta attackerar muslimer för att använda sig av.

  Inte nog med det så ser vi hur präster fick oskulda kvinnor som hade tagits i krigsbyte. Det var hela 32 000 oskulda kvinnor som hade tagits till fånga varav det skulle fördelas enligt Moses mellan de Israeliska krigarna och prästerna. Kan du som läser detta tänka dig att dessa kvinnor var troligtvis unga. Hela deras familjer hade blivit dödade och nu skulle de bli tagna av präster och israeliska soldater till att bli tvingade till äktenskap och i princip bli våldtagna för resten av livet och detta gjordes i namnet av Gud. Där Gud tydligen talade direkt till Moses. (4 Mos 31:7-40).

  Under denna tid skulle man dessutom enligt lagen ge ett tionde av det krigsbytet man hade tagit till sig av till prästerna som en offergåva till Gud. Kan du tänka dig att oskyldiga småflickor enligt den heliga lagen gavs för att bli våldtagna resten av livet av det folk eller männen själva som hade dödat deras familjer? Finns det något kvinna som självmant vill ge sig åt något sådant?

  Enligt lagen skulle man döda en kvinna om hon ens försökte stoppa ett bråk och råkade nudda en annan mans penis i hennes försök till att stoppa ett bråk (5 Mos 25:11-12).

  Vi ser detta ännu mer tydligt i 5 mosesbok 21:10-13 där det står att om en israelisk soldat upplever att en av dessa oskulda kvinnor som tagits i krigsbyte är vacker eller att soldaten attraheras av någon kvinna så kan soldaten gifta sig med henne men soldaten bör ge lite tid till kvinnan så hon kan sörja sin döda familj och sedan ha sex med henne. Men Moses säger sedan i vers 14 att om soldaten inte längre attraheras av kvinnan så kan han låta henne gå. Moses gav alltså tillåtelse att skilja sig åt soldaterna med de kvinnorna.

  Det är precis här vi ser ett problem med lagen. Vi ser hederskultur predikas i lagen, vi ser giftemål med krigsbyte och i slutändan våldtäkt bli predikant under lagen och vi ser dödsstraff mot oskyldiga kvinnor som försöker stoppa bråk inom lagen. Vi ser skilsmässa bli rättfärdigat med kvinnor man sedan tidigare våldtagit genom lagen. Är det då så konstigt att nya testamentet säger att Gud fann fel i lagen? (Heb 8:7).

  Hebreerbrevet 8:7 Svenska Folkbibeln (SFB)
  7 Ty om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra.

  Men om profeterna nu hörde Guds röst 100% korrekt. Om nu profeterna såg Gud ansikte mot ansikte… Hur kunde det då finnas fel i lagen? Oftast har vi läst Heb 8:7 i kontext av att det fanns fel i lagen för att man inte kunde bli rättfärdigad genom lagen. Jag tror att denna tolkningen stämmer men jag tror också att denna vers går så mycket längre. Jag tror att det fanns fel i några av de 613 lagar. Då de inte målade upp den perfekta bilden av vem vår heliga Treenige Gud är.

  Kapitel 3: Den perfekta bilden av Gud.

  Jesus Kristus är perfekt teologi, Jesus Kristus är Guds ultimata ord, Jesus Kristus är den perfekta manifestationen och uppenbarelsen av Gud och det är i Jesus Kristus vi verkligen får veta vem Gud verkligen är.
  Jag tror det är viktigt att läsa bibeln på ett sätt som kallas på engelska för “cruciform through-line”. Det vill säga en röd tråd genom bibeln där den ultimata synen på vem Gud är; är på korset.
  Vad ser vi då på korset? Jo vi ser att Gud i Jesus Kristus är en självutgivande Gud som ger allt han har; sig själv för att försona mänskligheten. Då mänskligheten är det förlorade myntet som aldrig förlorade sitt värde i Guds ögon. Vi ser att Gud väljer att använda den största synden som mänskligheten kunde begå; att hänga Gud på ett kors. För att försona mänskligheten med sig själv. Vi ser att Gud i Kristus väljer att inte använda sig av våld utan ödmjukar sig själv på korset för att visa barmhärtighet.
  Varför ska vi då ha Jesus som bild av vem vår treenige Gud är?

  Jo i Matt 11:11 står det att Johannes döparen var den största profeten av dem alla. Johannes döparen var den profet som vittnade om Jesus Kristus, han var den profet som såg den tydligaste bilden av vem Gud är. Men i John 5:36 säger Jesus själv att Han är större än Johannes döparen. Jesus är alltså den tydligaste bilden av vem vår treenige Gud är. Men något att tänka på är att om Johannes döparen är den största profeten av dem alla… Då måste det också finnas en process av uppenbarelse i det gamla testamentet där en del profeter har en större uppenbarelse av Gud än andra. Det är precis detta vi ser i Johannes döparen. Han är den profet enligt Jesus själv om har den största uppenbarelsen av Gud då han vittnar om Gud själv; Jesus Kristus. Om GT är en process av uppenbarelse av vem vår treenige Gud är som senare leder till den fulla uppenbarelsen av Gud som vi ser i Jesus Kristus så innebär det att profeter i gamla testamentet kanske inte alltid såg Gud 100% korrekt. Men Heb 10:1 hävdar själv att lagen var en skugga av det som skulle komma, vilket vi ser i nya testamentet är Jesus och hans förbund som han slutit mellan Gud och människan i sig själv; i sin Gudomlighet och i sin mänsklighet; i sin hypostatiska enhet. Frågan man då borde ställa sig är… Hur skulle ens profeterna kunna ha en 100% korrekt bild av Gud om de enbart såg en skugga av ett objekt. Om du som läser detta tar och kollar på en skugga av din vän någon gång. Fokusera på skuggan och du kommer kunna uttyda lite i hur personen ser ut. Du kommer kanske till och med kunna gissa dig fram lite i hur din kompis är genom att studera skuggan tillräckligt länge. Men du kommer aldrig kunna veta exakt hur din kompis är. Inte förrns du tar och studerat objektet själv; din kompis. På samma sätt kunde profeterna inte se exakt hur Gud är. Men vi ser det nu. Då vi har objektet, vi har Jesus Kristus och det är där vi ser vem vår Gud är. Det är i Jesus Kristus vi får den perfekta bilden av vem vår treenige Gud är. Det är i Jesus Kristus vi ser vem Fadern och Sonen är.

  Aposteln Johannes väljer att beskriva Jesus Kristus som Logos. Det grekiska ordet Logos kommer ifrån den grekiske filosofen Herakleitos som beskriver Logos som ”världsförnuftet” eller ”världsordningen”. Logos ansågs som den universella, kosmiska lagen och enligt vilket allt har blivit till och alla fysiska element i universum hålls i balans. Logos vilket översätts till Ord beskriver hur Jesus Kristus är Guds ultimata ord. Paulus deklarerar i Kol 1:19 och kol 2:9 att fullheten av Gud var i Kristus. Matt 11:27 beskriver hur ingen känner Sonen förutom Fadern och ingen känner Fadern förutom Sonen. Detta innebär att profeterna inte kände Fadern eller Sonen, iallafall inte i jämförelse med hur Jesus och Fadern känner varandra. Jesus fortsätter och beskriver i John 14:9 att om vi har sett Jesus så har vi sett Fadern. Detta innebär att om vi vill ha en full bild av hur Fadern är, kolla på Jesus. I Kol 2:16-17 och Heb 10:1 beskriver skriften hur det gamla testamentet var en skugga av den verkligheten som skulle komma men att Jesus Kristus är verkligheten själv.
  I John 1:18 säger Aposteln Johannes: Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.
  Johannes säger något så radikalt här som hade fått de flesta judar att gå i taket. Johannes säger att ingen någonsin har sett Gud, inte ens profeterna. Givetvis såg profeterna Gud men om man jämför men den uppenbarelse vi har av Gud i Jesus Kristus så har verkligen ingen sett Gud. Jesus Kristus är perfekt teologi, Jesus Kristus är den perfekta manifestationen och uppenbarelsen av Gud. Jesus Kristus den enfödde Sonen som är i Fadern sköte eller famn och detta är inget religiöst språk. Detta är ett språk av en intim ansikte-mot-ansikte relation och det är Jesus Kristus som har kungjort vad Gud är!
  Detta är varför jag tror det är viktigt att se Jesus som Guds perfekta manifestation och uppenbarelse om vem den treenige Guden är. För om vi inte ser det så är det väldigt lätt att tänka att Fadern är annorlunda än vem Jesus Kristus är. Det är lätt att tänka att Fadern är annorlunda bakom Jesus. Att enda anledning varför Gud Fadern älskar mig är på grund av Jesus. Men Gud så älskade hela världen att han utgav sin enfödde son (John 3:16). Medan vi var fortfarande syndare så valde Jesus att dö för oss. Guds plan har alltid varit Jesus och Fadern och Anden har alltid sett ut som Jesus Kristus.

  Kapitel 4: Processen av uppenbarelse genom skriften.

  ”I would argue the maturation process continues throughout the NT. For though it contains Christ-based principles that work against slavery and the subordination of women to men (Gal 3:26–29; Col 3:11), it nevertheless accommodates these fallen aspects of its surrounding culture.” – Gregory Nazianzus, “Fifth Oration,” sida: 326.

  Gregory, en av urkyrkans största teologer hävdar att Gud ”förstörde offer systemet” i Jesus, men han ”förbjöd inte omskärelse” (även om detta också så småningom avlägsnades). Genom att vidta stegvis växte process av uppenbarelse av Gud tillsammans med sitt folk till den punkt där åtminstone några av dem var redo att befrias helt från deras tidigare hedendom. Gregory sammanfattar processen genom att säga att Gud ”ta sitt folk till evangeliet genom gradvisa förändringar.”

  Genom hela skriften ser vi en process av uppenbarelse. När vi kollar på Sodom och Gomorra så ser vi hur Gud förstör hela staden enligt 1 Mos 18:16-19 och vers 26. Men i Hesekiel 16:53 står det ”Men jag skall göra slut på deras fångenskap, Sodoms med hennes döttrars fångenskap och Samarias med hennes döttrars fångenskap. Dina fångars fångenskap skall jag också göra slut på mitt ibland dem,”. Den engelska bibeln till och med översätter ”göra slut” genom att använda ordet ”återställa”. Gud kommer alltså att återställa, det vill säga upprätta Sodom och Gomorra. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att det finns 12 grekiska ord för dom. 11 av 12 grekiska ord för dom talar om en upprättande dom där Gud vill återupprätta sitt folk medan enbart 1 av 12 grekiska ord för dom talar om ett straff. Problemet är att vi precis som judarna alltid länkar ordet dom med straff.

  Vi ser även i Guds handlade med Abraham i hur Abraham som var van vid den hedniska kulturens offrande till sina pagan gudar. Inom denna kulturen använde man sig av offer till sina gudar för att vinna favör med sin gud. Det slutade med att man började offra barn, oskulda flickor och sina förstfödda för att vinna favör med sin gud. Det var alltså inget konstigt för Abraham att få en uppenbarelse av Gud att offra sin först födde son till Gud. Gud testade Abraham för att se vilken tro han hade i Gud. Men vi ser i Heb 11:19 – att ”Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda…”. Istället väljer Gud att på ett pedagogiskt sätt reformera offersystemet med dess riter där man började offra djur istället för barn. Vi ser till och med hur offersystemet i det judiska templet började skilja sig mot det offersystem i det hedniska templen. I det första templet var alla offer riktade mot folket istället för Gud medan i de hedniska templen var offret riktat mot gudarna för att tillfredsställa deras vrede, agg och vinna favör.

  I offersystemet tänket ser vi ännu en process när Hosea säger ”Ty jag har behag till kärlek och icke till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer.” (Hosea 6:6). Jesaja fortsätter med denna process av uppenbarelse och säger ”Bär inte längre fram meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Jag står inte ut med nymånader, sabbater och utlysta fester” – (Jesaja 1:13). Profeten Samuel fortsätter med denna uppenbarelse och säger ”Då sade Samuel: ”Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.” (1 Samuelsboken 15:22). Profeten Jeremia säger något liknande – ”Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Lägg era brännoffer tillsammans med era slaktoffer och ät upp köttet! Ty på den dag då jag förde era fäder ut ur Egyptens land gav jag dem inte någon befallning eller något bud angående brännoffer och slaktoffer. Det bud jag gav dem var detta: ”Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl.” (Jeremia 7:21-23). David talar också i linje med denna process av uppenbarelse – ”Slaktoffren gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana, brännoffren tycker du inte om.” (Psaltaren 51:18).

  Tillslut ser vi hur Jesus kommer och gör bort med offersystemet genom att vara det ultimata offret och inte många år efter det år 70 e.Kr. ser vi hur det andra templet helt förstörs. Här ser vi en process av uppenbarelse. Men redan profeterna såg att Gud inte ville ha brännoffer. Gud tog alltså judarna från att offra sina först födda barn till att offra djur, till att ta bort hela offersystemet med dess tempel ritualer helt. Genom att Gud själv i Jesus Kristus blir det ultimata och perfekta offerlammet. Här ser vi en tydlig bild av hur offersystemet pekar mot Jesus Kristus som det perfekta offerlammet men också en process av uppenbarelse som pekar mot Jesus. Jesus Kristus är den perfekta röda tråden genom skriften och om vi enbart läser dem sakerna som profeterna sa att Gud sa om offersystemet så måste vi nästan skriva bort stora delar av GT som i detalj beskriver hur man ska rena sig och hur man som präst ska offra. Dessa skrifter om hur man ska offra och hur det var Guds vilja ansågs vara Guds direkta ord. Men hur tolkar man ens de utan att se att det finns en process genom skriften som pekar mot Jesus Kristus som den perfekta manifestationen, uppenbarelsen, Ordet och offerlammet av Gud.

  Vi ser till och med antropomorfism i GT, ett tydligt exempel om ofta har blivit citerat genom reformerta kretsar är Habackuk 1:13 där man citerar ”Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt,”. Problemet är att detta inte är hela versen. Hela versen lyder: Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt, hur kan du då se på de trolösa och tiga när den ogudaktige slukar den som är mer rättfärdig än han?” Habackuk ansåg alltså själv att Gud inte kunde se på synd och det som är orätt. Men Gud såg på de som var trolösa och teg när det ogudaktiga gjorde synd. Detta är precis det vi också ser i Jesus inkarnation. Jesus var inte rädd för att vara med syndare. Han var till och med känd för att hänga med några av de värsta syndarna.

  Det finns alltså en process av uppenbarelse i GT som pekar mot Jesus. Vi ser hur profeterna inte alltid profeterade rätt utan ifrån deras egna felaktiga syn av Gud och vi ser hur Gud tar sitt folk på en pedagogisk resa av att upptäcka vem Han verkligen är.

  Kapitel 5: Vad gör vi med texter som floden?

  Om ni har orkat läsa så här långt så har ni kanske börjat våga tänka i banorna av att Jesus Kristus är den röda tråden av skriften. Att Jesus Kristus är den perfekta bilden av vår heliga treenige Gud. Men vi bibeltrogna kristna vill ju inte bli liberala i vår tro. Så hur gör vi med texter som floden? Det finns givetvis många sätt att tolka floden på. En del hävdar att floden var ett direkt straff ifrån Gud men att han aldrig kommer göra om det och har nu satt en fin påminnelse åt oss i form av en regnbåge. Detta kan tolkas som fint. Men Gud använde ju fortfarande våld? Andra hade tolkat floden som att det var bara under den tiden med Gud är en Gud av andra chans därför valde Jesus att gå ner till dödsriket och predika för dem i 1 Pet 3:19-20 och 1 Pet 4:6. Även då jag tror att Gud lät ge en andra chans då Gud verkligen är en Gud av nåd, kärlek och barmhärtighet så vill jag presentera en tredje tolkning av floden. Vilket vi finner i Job 22:16–17 – ”män som rycktes bort i förtid, och som en ström flöt deras grundval bort. De sade till Gud: ”Lämna oss! Vad kan den Allsmäktige göra?”.Dessa verser hävdar att människorna under Noas tid ville att Gud skulle lämna dem till att leva i sin egna synd. Om vi nu leker med tanken att Gud hade lyssnat på människorna vilket en del teorier hävdar så är det inte konstigt om det blir en naturkatastrof om Gud faktiskt lämnade människorna då Gud håller allt samman (kol 1:17). Floden av Noa kan alltså ha varit den direkta konsekvensen av synd vilket är död på så sätt att Gud valde att lämna människan med sin närvaro och då skedde en naturkatastrof. Detta går också i linje med Henoks bok. Samma Henoks bok som är citerat i nya testamentet: ”When Yahweh withdrew his restraining Spirit, therefore, the earth and its inhabitants were “swallowed up in a great abyss,” as one ancient author put it” (1 Enoch 83:4).

  Kapitel 6: Sammanfattning.

  Avslutningsvis… Eftersom profeterna hävdade att Gud ville sexuellt trakassera Israel (Jer 13:26). Eftersom profeterna hävdade att Gud ville att Israeliterna skulle döda ett helt folkslag, ta kvinnorna i krigsbyte och våldta dem (utan att gifta sig) – (4 Mosebok 31:1-18). Eftersom profeterna hävdade att Gud gör så att föräldrar äter sina egna barn och barnen börjar äta sin egna föräldrar (Exod 5:9–10; Lev 26:28–29; Jer 19:7, 9; Lam 2:20). Så är det inte jättekonstigt att judarna också förväntade sig en krigsherre i form av en Messias.

  Men Jesus väljer istället att uppenbara Gud och sig själv som Messias i ödmjukhet på en åsna genom ickevåld.

  Jesus Kristus är den perfekta manifestationen och uppenbarelsen av Gud.

  Det finns alltså antropomorfism i skriften, där profeterna målar upp en bild av Gud som ser ut som de själva eller sin egna bild av Gud. Vilket troligtvis finns än idag. Profeterna såg inte vem Gud var 100% och den största profeten med den största uppenbarelsen av vem Gud är, är Johannes döparen. Men Jesus är större än Johannes. Jesus är Guds ultimata Ord, den perfekta manifestationen och uppenbarelsen av Gud. Jesus är den röda tråden genom skriften och Jesus är objektet vi kan kolla på för att veta hur Fadern och Anden är. Vi ser en process av uppenbarelse genom skriften. Hela skriften är utandats av Gud men det betyder inte att varenda ord är direkt ifrån Gud. Vi bör inte heller läsa allt i bibeln ordagrant utan bör läsa poesi som poesi, symbolism som symbolism, metaforer som metaforer. Det kan säkert finnas en djupare andlig verklighet bakom mycket av våldet i GT. Men det betyder inte att det var Gud själv som utfärdade det hela. Men vi bör inte göra som Martin Luther där vi ignorerar skriften. Vi bör heller inte göra som liberalerna där vi stryker bort skriften, vi bör heller inte göra som gnostikerna där vi tror att det finns en gud i GT som är ond och en annan Gud i NT som är god. Om ni vill han en part 2 där jag tar upp saker som våldet i Kung David, våldet i Samson, våldet i försoningsläran; den objektiva försoningsläran eller tillfredsställelse försoning. Eller våldet i NT så är det bara att skriva direkt till mig eller kommentera detta blogginlägg.

  Tack,

  Max J. Holtz
Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: